Świeże owoce

Świeże, szybkie, zawsze osiągalne

Nowoczesny sposób detekcji orientacji oraz bezdotykowa weryfikacja załadunku 6000 sztuk palet dziennie

20 bram / 6000 palet dziennie, gęsto zapakowana strefa załadunku, około 1000 błędnych etykiet na bramę, ponad 500 etykiet na każdym wózku widłowym. System dwukierunkowego przesyłu danych. To skomplikowane zadanie zostało rozwiązane dzięki nowoczesnemu systemowi filtrowania błędnych odczytów Turck Vilant Systems.

Korzyści

  • 6000 palet dzienne zidentyfikowanych bezpiecznie
  • Dokładna identyfikacja kierunku
  • 100% weryfikacji na jednostkach przeładunkowych
  • Bezdotykowy proces załadunku

Wymagania klienta

Migros aktywnie dąży do automatyzacji logistyki przy wykorzystaniu technologii RFID, przez modernizację wszystkich 10 milionów swoich zwrotnych jednostek transportowych (RTI), za pomocą etykiet UHF RFID, zgodnych ze standardem GS1 Electronic Product Code (EPC). Szereg aplikacji umożliwia automatyczny odczyt etykiet na jednostkach transportowych.

Migros Ostschweiz zdecydował się zautomatyzować system weryfikacji załadunku (120 bram do załadunku/rozładunku) w centrum dystrybucji. Zakład obsługuje ponad 200 punktów sprzedaży detalicznej we wschodniej Szwajcarii. Migros wdrożył system elektronicznej informacji o kodzie produktu (EPCIS) w celu zapisywania i udostępniania wszystkich istotnych informacji dotyczących jednostek logistycznych. Informacje o odbiorcy każdego RTI są przechowywane w EPCIS podczas pakowania towarów. Dzięki temu obszary przechowywania i ładowanie mogą być na bieżąco kontrolowane za pomocą systemu RFID.

Poszukiwano skutecznego rozwiązania, które poradziłoby sobie z ogromną ilością etykiet RFID UHF w centrum dystrybucyjnym Migros, a także z dużą liczbą bram załadunkowych, pracujących jednocześnie w godzinach szczytu. Całkowite dzienne możliwości załadunkowe wynoszą 6000 palet, a w godzinach szczytu obszar dodatkowo jest gęsto zapakowany. Oznacza to około 1000 błędnych etykiet na bramę, do 500 etykiet na każdy załadowany wózek widłowy i jednoczesny załadunek przez 20 bramę załadunkową. System został zdefiniowany jako dwukierunkowy, co oznacza, że zawracanie w bramie lub jakiekolwiek inne nieprawidłowości w procesie ładowania nie powinny tworzyć fałszywych informacji o stanie każdej jednostki transportowej.

Oczekiwania odnośnie systemu

  • Migros nie wdrożył i nie zamierza wdrażać procesu weryfikacji załadunku opartego na Seryjnym Numerze Jednostki Logistycznej SSCC, ponieważ ręczne skanowanie 6000 palet dziennie wprowadziłoby nieakceptowaną dodatkową pracę – w tym stworzenie procesu znakowania SSCC dla wszystkich dwukierunkowych działań.
  • Rozwiązanie RFID pozwala stwierdzić, czy pojedyncza paleta jest faktycznie załadowana, czy nie. Wcześniej cała dzienna suma zamówienia była księgowana jednocześnie w sklepie, nawet jeśli niektóre przedmioty były przygotowane do późniejszych wysyłek i nadal znajdowały się w miejscu postoju. W dobrze zaopatrzonych sklepach dostawy są realizowane do ośmiu razy dziennie, to prowadziło do wtórnych zamówień, braku dostępnego towaru na półkach. Krótkie cykle uzupełniania zapasów pozwalają dokładnie określić jaki towar jest obecnie transportowany. Pozwala to również odpowiedzieć na pytanie, czy zamówiony w danym dniu towar już dotarł do sklepu, czy został wyprzedany, a także czy wcześniejsze zamówienia zostały zrealizowane.
  • Palety zmieniają właściciela w momencie opuszczenia centrum dystrybucji. Dzięki rzeczywistej weryfikacji załadunku na poziomie palety, znacznie łatwiej jest zaufać procesowi i liczbom, wszystkie błędy są automatycznie rejestrowane.
  • Całkowicie bezdotykowa weryfikacja załadunku przez wyposażone w RFID jednostki transportowe, 100% wykrywanie kierunków, 100% identyfikacja jednostek transportowych przy dużej liczbie etykiet, zarówno błędnych etykiet na danym obszarze, jak i na jednostkach transportowych.
  • Bieżący podgląd statusu załadunku oraz 100% weryfikacja faktycznie wykonanego załadunku.
  • Całkowicie zautomatyzowane śledzenie statusu jednostki transportowej, weryfikacja dostawy, w tym zmiana właściciela w obrębie drzwi doku załadunkowego.

Rozwiązanie Turck Vilant System

Vilant wdrożył rozwiązanie oparte o bramki RFID, wykonane z lekkiej konstrukcji wraz z antenami umieszczonymi nad nimi. Żaden element systemu nie został umieszczony obok bramy ani na podłodze. Elementy te mogłyby blokować wózki widłowe. Inteligentne czytniki zostały wyposażone w oprogramowanie Vilant Engine, które jest w stanie monitorować, filtrować i decydować o kierunku ruchu każdej jednostki transportowej przez sam czytnik.

Serwer Vilant Device Manager, a także oprogramowanie Vilant Visibility Manager, zostały zainstalowane jako nadrzędny układ kontroli i monitorowania procesu. Vilant Visibility Manager działa jako kontroler statusu Jednostek Przeładunkowych, a także platforma integracji z centralnym magazynem EPCIS firmy Migros. Magazyb EPCIS zbiera informacje o ruchach na każdym etapie procesu.

Rozwiązanie Vilant Server umożliwia rejestrowanie 6500 ruchów etykiet RFID na sekundę (na jednym węźle serwera). Obecnie szybkość wykrywania przez bramę oscyluje w przedziale około 700 etykiet na sekundę, gdzie każdy niezależny i autonomiczny czytnik obsługuje wysoce skalowany tryb Dense Rear Mode. Migros obsługuje dwa węzły serwera. Wszystkie informacje, z całego dnia, dotyczące wykorzystanych etykiet RFID w centrum dystrybucyjnym, mogą zostać dostarczone mniej więcej w czasie jednej minuty pracy serwera.

Rozwiązania

Rozwiązania sprzętowe
• Vilant Gate RFID Reader System – system odczytu kierunku poruszania się jednostek załadunkowych
• Vilant Forklift Reader Unit – identyfikacja jednostek załadunkowych w czasie składowania.

Rozwiązania programowe
• Vilant Engine – algorytmy wykrywania kierunku do obsługi statusu urządzenia działającego w czytnikach RFID
• Vilant Client – oprogramowanie PC dla wózków widłowych przetwarzające informacji o błędach i statusie
• Vilant Device Manager – system monitorujący stan urządzeń i komunikaty
• Vilant Visibility Manager – kontrolowanie procesu i integrator zdarzeń EPCIS

Cargo

Migros jest największą szwajcarską firmą handlową, największą siecią supermarketów i największym pracodawcą, zatrudniającym 86 000 pracowników. Z przychodami w wysokości 24 miliardów franków szwajcarskich (19 miliardów euro) jest także jednym z czterdziestu największych firm handlowych na świecie.

Do tej pory, Migros utrzymuje formę spółdzielni jako formę organizacji. Obecnie duża część ludności Szwajcarii jest członkami spółdzielni Migros – około 2 z 7.2 miliona populacji Szwajcarów. Ponad 90% dostępnego asortymentu jest produkowana przez dziewięćdziesiąt spółek zależnych od Migros.

kontakt

Masz pytania? Doradzimy Ci!

+48 77 443 48 19 info@turckvilant.pl

Turck sp. z o.o.

+48 77 443 48 19
+48 660 415 777
INFO@TURCKVILANT.PL

ul. Wrocławska 115
PL 45-836 Opole