Tory kolejowe

Podróżując z prędkością 250 kmh

RFID jako podstawa identyfikacji wagonów

Dzięki ograniczeniu ręcznego przetwarzania danych, zmalała liczba występujących błędów. Informacje mogą być szybko przekazywane i dostarczane bezpośrednio do odbiorców – powiedział Mikko Särkkä, Dyrektor działu IT, VR Transpoint

Korzyści

  • Wiarygodna identyfikacja wagonów
  • Zmniejszenie kosztów operacyjnych
  • Wzrost wydajności

Wymagania klienta

Dla uzyskania pewności, że ruch pociągów oraz ich bezpieczeństwo są pod kontrolą, Liikennevirasto śledzi stan taboru kolejowego na fińskich torowiskach za pomocą detektorów zamocowanych wzdłuż torów.

Maksymalne wykorzystanie danych zarejestrowanych przez system pełnej kontroli umożliwi prewencyjną konserwację, w celu poprawy bezpieczeństwa przewozów kolejowych. Celem wdrożonego projektu było połączenie informacji pozyskanych przez sieciowy system wykrywania z konkretnymi systemami zarządzania wagonami (detekcja przegrzanej osi – HABD oraz systemów wykrywania siły nacisku kół –WILD).

Po powrocie do zajezdni, operator pociągu ma za zadanie ustalić właściwe prace konserwacyjne i zadania serwisowe dla każdego wagonu. Szczególnie w godzinach dużego natężenia ruchu, sprawdzanie na podstawie ręcznych wykazów zadań, które wagony wymagają jakich operacji, może być czasochłonne.

W sieciach kolejowych maksymalne dopuszczalne obciążenie na oś wynosi 25 ton, większość linii pozwala na 22.5 tony. Ograniczenie prędkości dla pociągów pasażerskich to 220 km/h i 120 km/h dla pociągów towarowych. Zazwyczaj wszystkie wagony działają w trudnych warunkach technicznych, więc zastosowany system powinien być bardzo wytrzymały i odporny na wysoką temperaturę. Dodatkowo, nie jest wskazane, aby polegał na przyrządach wizualnych, które mogą ulec zabrudzeniu lub mogą zostać nieprawidłowo odczytane przez system.

Rozwiązanie Turck Vilant Systems

Po zakrojonych na szeroką skalę testach razem z Liikennevirasto oraz VR, stwierdzono, że technologia GEN2 UHF RFID jest właściwym narzędziem do realizacji zadań związanych z identyfikacją wagonów. Niezawodne i solidne jednostki czytające Vilant Railroad Reader zostały użyte do wykrywania pojedynczych wagonów.

Priorytetem dla Liikennevirasto było pełne wykorzystanie istniejącej sieci detektorów i dopasowanie zebranych danych do odpowiedniego taboru kolejowego.

Rozwiązanie to umożliwia również współdziałanie, co w efekcie zapewnia łatwą analizę danych i udostępnianie informacji operatorom pociągów, takim jak np. Grupa VR. VR będzie mogła zlokalizować wagony i podjąć działania prewencyjne lub dokonać napraw, jeśli zajdzie taka potrzeba.


Recently the Shunting Yard solution for VR Group was also updated to carry a wider range of applications.

Podsumowanie działania systemu

  • Monitorowanie taboru w czasie rzeczywistym w celu dokładnego śledzenia i identyfikacji ruchu fińskich kolei.
  • Pełne wykorzystanie danych zarejestrowanych przez system wykrywania usterek, który umożliwia prewencyjne działania serwisowe w celu poprawy bezpieczeństwa przewozów kolejowych. Na przykład podaje dokładne dane o przegrzaniu łożysk na osi, wskaże wagon oraz pociąg, w którym wystąpiły nieprawidłowości, zanim element się zepsuje. Usterka może zostać naprawiona przed wystąpieniem awarii.
  • Umożliwia zbieranie danych oraz dzielenie się nimi z innymi operatorami kolejowymi. Umożliwia lepszą obsługę operatorów. Na przykład system może poinformować Grupę VR o aktualnej lokalizacji i czasie przyjazdu pociągów.
  • Identyfikacja wszystkich wagonów i lokomotyw za pomocą RFID daje każdorazowo kompletne i aktualne zestawienie. – Kontrola w czasie rzeczywistym uławia śledzenie aktualnej lokalizacji oraz przebytej drogi, oszczędza czas i zarządzanie pulą zasobów szczególnie na stacjach kolejowych – mówi Mikko Särkkä, Dyrektora IT Logistics w VR Transpoint. Informacje dostarczane z czytników do systemów komputerowych VR Transpoint są tworzone automatyczne. Zredukowana została możliwość popełnienia błędu przy manualnej pracy.
  • Wydajniejsze zarządzanie pulą aktywów zwiększa wykorzystanie taboru. W rezultacie zwiększa to efektywność obsługi klienta.
  • Wcześniej kontrola naziemna i grupa kontrolna przekazywały informacje o bieżących zadaniach roboczych i zadaniach aktualnie wykonywanych, przy użyciu faksu lub telefonu. Obecnie wprowadzony został zautomatyzowany system komunikacji. Ponadto instrukcje są również dostarczane cyfrowo za pośrednictwem urządzeń przenośnych, w celu optymalizacji czasu pracy.
  • Aplikacje biznesowe o wartości dodanej: dla VR Transpoint jest to jednak dopiero początek. Nowy system logistyczny wprowadza kilka dodatkowych korzystnych aplikacji, takich jak: śledzenie zasobów; integracja z ważeniem wagonów; oznaczanie i śledzenie wad, a także nowoczesne usługi dla klientów cargo. VR Transpoint rozpoczyna już właśnie kilka projektów pilotażowych, w których system RFID pomoże w dostarczaniu informacji do klientów VR Transpoint w czasie rzeczywistym.

vr picture

kontakt

Masz pytania? Doradzimy Ci!

+48 77 443 48 19 info@turckvilant.pl

Turck sp. z o.o.

+48 77 443 48 19
+48 660 415 777
INFO@TURCKVILANT.PL

ul. Wrocławska 115
PL 45-836 Opole