turck vilant

Na czym polega optymalizacja procesu produkcji?

Każde przedsiębiorstwo produkcyjne dąży do zwiększenia liczby wytwarzanych produktów przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztów produkcji. Optymalizacja każdego elementu procesu produkcyjnego jest kluczem do utrzymania się na dzisiejszym, bardzo konkurencyjnym rynku. Dlatego poniżej skrótowo opisujemy, na czym polega optymalizacja produkcji w nowoczesnej fabryce, oraz jakimi narzędziami można ją realizować.

Optymalizacja procesów produkcyjnych polega na:

  • wprowadzeniu rozwiązań cyfrowych i nowoczesnych narzędzi, które służą poprawieniu wydajności produkcji,
  • zapobieganiu przestojom i błędom podczas produkcji,
  • dopasowywaniu się do obecnych warunków na rynku,
  • osiągnięciu produkcji i sprzedaży na większą niż do tej pory skalę.

Dodatkowo optymalizacja produkcji stosowana jest, aby utrzymać wysoką jakość i zapobiec różnicom w poszczególnych partiach produktów.

Aby zoptymalizować produkcję stosowane są różne narzędzia, a ich dobór zależny jest od profilu, potrzeb i planowanych celów przedsiębiorstwa. Do najważniejszych zaliczyć można:

  • systemy kontroli informujące o błędach – które w razie wykrycia nieprawidłowości powiadamiają o tym odpowiedniego pracownika. Mogą kontrolować wiele parametrów produkowanych elementów, m.in. wagę i wielkość.
  • aplikacje wspierające pracę pracowników – zwłaszcza takie, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy do ich poprawnej obsługi. Na przykład systemy RFID pozwalają na eliminacje konieczności ręcznej inwentaryzacji magazynu.
  • systemy śledzące parametry produkcji – kontrolujące jakość poszczególnych komponentów oraz ostatecznego wyrobu podczas jego wytwarzania. Pozwalają na automatyczne odrzucanie wadliwych egzemplarzy pomiędzy poszczególnymi etapami produkcji, co pozwala na łatwe namierzanie tzw. wąskich gardeł pod kątem jakości i powtarzalności.
  • systemy wykrywające awarię i zużycie – alarmujące o nieprawidłowościach lub wysokim zużyciu komponentów maszyn jeszcze przed wystąpieniem usterki, co zapobiega poważniejszym stratom w sprzęcie i zastoju w procesie produkcji. Długofalowo systemy takie mogą pozwolić na zaoszczędzeniu znacznych kwot, dzięki odpowiednio szybkiemu naprawieniu lub zapobiegnięciu problemu.

Zobacz również

kontakt

Masz pytania? Doradzimy Ci!

+48 77 443 48 19 info@turckvilant.pl

Turck sp. z o.o.

+48 77 443 48 19
+48 660 415 777
INFO@TURCKVILANT.PL

ul. Wrocławska 115
PL 45-836 Opole