turck vilant

Jak efektywnie przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych?

Zarządzanie firmą wiążę się z koniecznością wykonywania wielu czasochłonnych i skomplikowanych procedur. Jedną z nich jest niezbędna zarówno do celów księgowych, jak i aktualizacji posiadanych danych inwentaryzacja środków trwałych. W przedsiębiorstwach, które działają w dużej skali, może to stanowić prawdziwe wyzwanie i pociągać za sobą wysokie koszty. Sposobem na poradzenie sobie z tym zadaniem jest skorzystanie z możliwości oferowanych przez system RFID. Przekonajmy się, na jakiej zasadzie on działa i sprawdźmy, co można dzięki niemu zyskać.

System RFID

Systemy RFID korzystają z technologii radiowej (RFID – Radio Frequency Identification), która bazuje na użyciu specjalnych znaczników tzw. tagów, które są umieszczane na poszczególnych maszynach, urządzeniach lub składowanych w magazynie towarach. W ich wnętrzu znajduje się układ scalony będący niewielkim chipem często wraz z zasilaniem oraz antena, która pozwala na transmisję sygnału radiowego. Są one umieszczone wewnątrz obudowy, która w zależności od potrzeb może mieć formę naklejek, breloków bądź niewielkich niezależnych modułów. W chipie można zapisać zarówno kod identyfikujący dany element, jak i dowolne informacje o ściśle określonej długości na ogół od 96 do 512 bitów. Do odczytania zapisanych informacji wykorzystuje się czytniki mogące mieć postać urządzeń stacjonarnych np. specjalnych bramek, ale także ręcznych czytników. Znaczniki mogą działać jako elementy pasywne, a więc zasilane polem elektromagnetycznym czytnika, co wymaga odczytu z mniejszej odległości lub aktywne, a więc rozsyłające sygnał i sprawdzające się na dłuższych dystansach.

Inwentaryzacja z RFID

Proces inwentaryzacji z systemem RFID może zostać w znacznym stopniu zautomatyzowany, a dane wprowadzane w dowolnym wybranym momencie. Z pomocą odpowiedniego oprogramowania można szybko stworzyć potrzebne kartoteki oraz zaczytać niezbędne dane i wygenerować potrzebne raporty. Warto pamiętać, że wymagające największego zaangażowania umieszczanie znaczników jest jednorazowe, a ich systematyczne zakładanie na nowo wprowadzanych elementach upraszcza wykonanie całej procedury.

Zobacz również

kontakt

Masz pytania? Doradzimy Ci!

+48 77 443 48 19 info@turckvilant.pl

Turck sp. z o.o.

+48 77 443 48 19
+48 660 415 777
INFO@TURCKVILANT.PL

ul. Wrocławska 115
PL 45-836 Opole